การบริการ

จำหน่ายและนำเข้าฟิล์มอัจฉริยะ PDLC ติดตั้งอาคาร รถยนต์ มีหลายสีหลายประเภท สามารถปรับให้ทึบแสงและโปร่งแสงได้ นำเข้าจากต่างประเทศ

จำหน่ายและนำเข้าฟิล์มอัจฉริยะ Photochromic Filmติดตั้งอาคาร รถยนต์ มีหลายสีหลายประเภท สามารถเปลี่ยนสีตามอุณภูมิแสงสว่าง ของแสงอาทิตย์ 

ฟิลม์อัจฉริยะ(Photochromic Film)

ฟิลม์อัจฉริยะ(Smart Film)

REPConsultant.co.,ltd

  • ดาวน์โหลด
  • Facebook ไอคอนสังคม
  • YouTube

Proudly created with Piyapong